Inställd teater

I samråd med Scenkonst Sörmland så har vi beslutat att ställa in teatern "Fly me to the moon" . Vi ser fram emot andra aktiviteter längre fram

2020-03-30 12:25